Individual

Emotional Languages for Men (Engels)
R 100.00

Jy dink dalk jy weet wat jou primere liefdestaal is. Of dalk het jy nie 'n idée wat dit is nie. Die Vyf tale van die liefde vraelys sal jou help om uit te vind watter liefdestaal jy praat: Opbouende woord, Kwaliteittyd, Geskenke, Diensbaarheid of Fisiese aanraking? Jou primere liefdestaal is die een wat die meeste punte gekry het.

Emotional Languages for Women (Engels)
R 100.00

Jy dink dalk jy weet wat jou primere liefdestaal is. Of dalk het jy nie 'n idée wat dit is nie. Die Wyf tale van die liefde vraelys sal jou help om uit te vind watter liefdestaal jy praat: Opbouende woord, Kwaliteittyd, Geskenke, Diensbaarheid of Fisiese aanraking? Jou primere liefdestaal is die een wat die meeste punte gekry het.

Liefdestale vir mans
R 100.00

Jy dink dalk jy weet wat jou primere liefdestaal is. Of dalk het jy nie 'n idée wat dit is nie. Die Vyf tale van die liefde vraelys sal jou help om uit te vind watter liefdestaal jy praat: Opbouende woord, Kwaliteittyd, Geskenke, Diensbaarheid of Fisiese aanraking? Jou primere liefdestaal is die een wat die meeste punte gekry het.

Liefdestale vir vroue
R 100.00

Jy dink dalk jy weet wat jou primere liefdestaal is. Of dalk het jy nie 'n idée wat dit is nie. Die Vyf tale van die liefde vraelys sal jou help om uit te vind watter liefdestaal jy praat: Opbouende woord, Kwaliteittyd, Geskenke, Diensbaarheid of Fisiese aanraking? Jou primere liefdestaal is die een wat die meeste punte gekry het.

MBA - Primary And Secondary Language of Appreciation Assessment
R 100.00

Research has demonstrated that individuals are motivated and encouraged in a variety of ways. In personal relationships, individuals both give and receive appreciation with one another in five basic behaviour patterns through verbal praise, acts of service, giving gifts, spending quality time, and physical touch.

Temperamente - Watter kleur is jou persoonlikheid
R 100.00

U temperament bestaan uit 'n kombinasie van aangebore eienskappe wat u op 'n onderbewuste vlak beïnvloed. Hierdie eienskappe word geneties bepaal deur oorerflike faktore en bepaal u sterk- en swakpunte en hoe u op mense en lewensomstandighede reageer.

What colour is your personality
R 100.00

Your temperament comprises a combination of inborn qualities that influence you on a subconscious level. These qualities are determined genetically by hereditary factors and determine your strengths and weaknesses and how you react to people and life’s circumstances.